VÅRA KONST-WORKSHOPS FÖR BARN OCH UNGA

När man arbetar med konst kan man undvika traditionella hierarkier och mötas på samma villkor. Våra workshopledare har andra livserfarenheter och andra sätt att ta sig an världen på. Genom att engagera våra konstnärer breddar vi synen på konstutövning och skapar möten som annars kanske aldrig hade blivit av.
Våra konstnärer har en bredd av kompetenser – allt från traditionella medier som teckning, måleri, skulptur och textil, till nyare uttryck som animeringar, performance, textbaserad konst och film. Här nedanför finns presentationer av våra konstnärer och sidan uppdateras löpande. Välkommen!

Stacks Image 2892

Vårt första samarbete, hösten 2019.

VÅRA KONSTNÄRER

Våra konstnärer kommer snart att presenteras här.
Välkommen åter.