RESONANS – KONSTEN


Resonans_AmandaUlf_01
What You Sense av Amanda Emricson & Ulf Klarström
Denna installation innefattar tre verk som man får röra på och gunga med.
Beroende på hur man rör objekten – gungar på dem och rullar dem – låter de på olika sätt och ljuset i verken förändras.
Verken har utvecklats utifrån Amandas och Ulfs upplevelser som personliga assistenter och verken har testats på Händelseriket Korallen och Lagunen
i Stockholm, vilka finns till för personer med flerfunktionsnedsättningar.
Ni kan se en film om hur verken fungerar
HÄR


Resonans_Nadja_SOK
SÖK av Nadja Ekman
Verket är ett taktilt foto med reliefer som man kan känna med fingrarna. Där finns även doft och – om man vågar känna i fickorna – godisar som man kan ta.
I anslutning till verket finns två hundar (inte fyra som på fotot) och en mjuk matta som man kan vara på.
Verket har rest runt i Sverige under ett par år, i en utställning som riktade sig till personer med dövblindhet.
Man kommer in till verket genom ett draperi av blommor av plast och inne i rummet kan man även påverka ljuset med olika färger.
Hundarna är gjorda av Walter och Maj-Sofi Enqvist, som har synnedsättningar. Mer om Nadja Ekman
HÄR

resonans_symbiolab_remsa
Älgdröm, Rainhats och Regnhjul av Julia Adzuki & Patrick Dallard
Julia och Patrick har grundat Symbiolab, vars praxis är att lyssna genom alla sinnen, till varandra och jorden. Under 2019 byggde Julia och Patrick konstverk
som är instrument och dessa testade de på olika dagliga verksamheter. I vår utställning finns tre av verken installerade i samma rum, och man kan undersöka dem – tillsammans.
De tre verken kommer finnas i ett stort rum så att man kan prova dem i lugn och ro. Ni kan läsa mer om Julia och Patrick
HÄR