resonans_over_ERFARENHETER
Vilken målgrupp talar vi om?

Huvudmålgruppen för RESONANS är personer som har omfattande eller flera funktionsnedsättningar där intellektuell funktionsnedsättning är en av dessa. Denna målgrupp har ofta egna assistenter, en eller i vissa fall två.


resonans_ledstrak
(Foto: Ledstråk i golvet / produktion av taktila utställningskartor)

resonans_banner_x1

Information
En stor del av arbetet för att locka målgruppen till ett event är att lägga stor vikt vid inbjudan. Information just för denna målgrupp innebär att svara på många fler frågor än vad man normalt gör i en inbjudan. I de flesta av fallen är det assistenter och personal som tolkar och återberättar för besökaren utifrån informationen om vad utställningen innebär. Därför behöver inte informationen utformas för att besökaren själv ska kunna läsa texten.


Tillgänglighet
För att nå denna målgrupp är det avgörande att det framgår tydligt i informationen att det är helt fysiskt tillgängligt för personer som använder rullstol eller permobil. Personal och assistenter menar att det inte råder brist på aktiviteter att göra - utan aktiviteter i tillgängliga lokaler.


Att kunna planera
Information som underlättar för deltagarna och deras personal att planera är viktigt. Korrekt adress för lokalen, gå på toaletten och vänta på färdtjänst inomhus och om det finns restauranger som är tillgängliga i närheten. Bilder på entré är bra för personal om de inte har varit på stället förut och telefonnummer för att nå någon som är på plats. Som en personal sa ”Så mycket information innan som möjligt är bra”.


En lång utflykt
Saker som avgör om man kan ta sig till en utställning från orter längre bort är om det finns en väggbrits för ombyte på toaletten och rum att vila, fika eller äta i. Tyvärr är många matsäcksrum på museer alldeles för trånga för vuxna som använder rullstol menade besökarna som var på RESONANS.

Saker att ta upp i informationen:
 • Korrekt färdtjänstadress
 • Beskriv tillgängligheten i lokalerna
 • Vilken tid som det börjar och vilken tid det slutar för att kunna beställa färdtjänst
 • Skriv om det finns tillgängliga toaletter
 • Skriv om det finns gott om svängrum för rullstolar och permobiler i utställningen
 • Om det finns tillgängliga restauranger i närheten
 • Lokalens avstånd från tunnelbanan
 • Om det finns parkering i närheten
 • Telefonnummer till någon som finns på plats
 • Om man kan vänta inomhus på färdtjänst
 • För möjligheter för besökarna att planera en längre utflykt behövs information om väggbrits för ombyte på toaletter, eventuellt vilrum och rum eller café där man kan äta matsäck
resonans_sinnen
(Foto: Doft / Känsel / Interaktivt ljud / Interaktivt ljus)

Är utställningen intressant för besökaren?
Informationen har också en stor betydelse för att kunna avgöra om utställningen är intressant för besökarna. Information som tydligt berättar att man får känna på konsten i utställningen och att den kan upplevas med flera sinnen var det som gjorde att personal, assistenter och anhöriga antog att RESONANS skulle passa besökarna. Att nämna att utställningen är interaktiv menade flera är säljande och visar på att utställningen fungerar.
Att det finns en beskrivning av vad det innebär att besöka en viss utställning avgör om en grupp eller individ bestämmer sig för att gå.

Saker som är bra att nämna i informationen:
 • Om utställningen är interaktiv
 • Beskriv gärna vad man gör som besökare och i vilken ordning (en sk. Social berättelse)
 • Om miljön är lugn och avslappnande eller påverkar på annat sätt
 • Att skriva ut vilka sinnen man får använda i utställningen
 • Om man får ta på konstverken
 • Hur långt man måste kunna nå från sin rullstol för att kunna känna på konsten
 • För att kunna förbereda sig är det bra om man anger om det är mörkt eller att det finns höga ljud i utställningen
 • Om lift finns för att kunna ta sig från rullstolen till t.ex. en annan sittplats
 • Om det finns en värd som tar emot och introducerar konsten

Kommunikation med besökarna
Inför RESONANS hade vi kommunikation med besökarna via anmälningsformulär som vi gjort på nätet. I detta kunde vi få reda på mer om besöken och fråga om specifika behov. Vi skickade även en påminnelseinformation till anmälda med praktisk information. Det är många olika personal som arbetar med just dessa besökare, någon kanske endast bokar, andra ska genomföra aktiviteten och behöver då få praktisk information med sig.

resonans_banner_x2

Uppleva med flera sinnen
För att en utställning ska fungera för målgruppen personer med omfattande funktionsnedsättningar är det av stor vikt att man kan uppleva konsten på flera sätt än att bara använda synen. Ju fler sinnen man kan använda för att undersöka desto bättre. Detta är även viktigt i scenkonst för målgruppen. Vi uppfattade att det är bra för alla besökare oavsett funktionsnedsättning.

Utifrån egna förutsättningar
Det måste också finnas möjligheter för besökaren att utforska och uppleva i sin egen takt. Det kan bli jobbigt om miljöer är stimmiga. Ett enskilt rum att gå till är en fördel om man får för mycket stimulans eller för vila, men framför allt att det finns en lugn plats någonstans i lokalen.

Om möjligt boka egen tid
Under utställningen RESONANS fick besökarna boka en egen tid själva eller med sin grupp som de vanligtvis kommer med, detta som en del i att anpassa utställningen efter corona-pandemin. RESONANS hade besök både med få deltagare, en eller två med sina assistenter och besök med större grupper, som klasser från grundsärskolan samt grupper från dagliga verksamheter. Detta sätt att ta emot besökare på uppskattades, så om det är möjligt att boka egen tid på en utställning är det en fördel även i normala tider utan pandemi.

Värdar som introducerar
RESONANS fick positiv respons för att utställningen hade värdar på plats som introducerade verken och visade hur man kan undersöka dem. Det var uppskattat att få denna introduktion och att värdarna också förberedde besökarna på mörker, och nya eller höga ljud. Positivt enligt RESONANS besökare är om en värd känner till målgruppen, ger tid, är flexibel och lyhörd för pedagogernas arbete med individerna. Värdarna ska också ge en lagom mängd information.
I utställningen fanns också valmöjligheten att se filmer där konstnärerna själva berätta om sina verk.

Black box- Kanske en fördel för att fokusera?
En aspekt som vi tyvärr inte frågade besökarna på RESONANS om var detta att vi presenterade verken i en black box, ett svart scenrum, med ljussättning på verken. Vi reflekterade över att det på detta sätt också kanske hjälpte personer att fokusera just på konstverken, att lokalen sanerades på onödiga intryck. I en ljus lokal kan all stimuli konkurrera med konsten för vår målgrupp som har en annan känslighet för intryck. RESONANS fick positiv respons på att det endast visade tre verk så att deltagarna i lugn och ro kunde upptäcka just dessa.

Valet av konstverken
För Resonans hade vi goda erfarenheter från ett tidigare konstprojekt, Konst med alla sinnen (2007 - 2009), och visste därför hur viktigt det är med interaktivitet samt med en kombination av verk som fungerar på olika sätt beroende på besökaren. Resonans byggdes därför med tre verk som fungerade på tre sätt, med olika grader av interaktivitet och där olika sinnen aktiverades.

Mobila delar av konstverken
Vid samtalen tipsade pedagoger om att ha fler lösa, extra delar av konstverken som man kan upptäcka i sin rullstol. Till exempel valde vi i verket SÖK att ha riktig citronmeliss som man kunde plocka en bit av, ta med och lukta på. Många i målgruppen har kroppsfunktioner som omöjliggör många rörelser. Att nå fram med sin hand för att känna eller luta sig fram för att lukta är inte en självklarhet för alla.

Lista på saker som underlättar:
 • Egen tid i utställningen
 • En värd som kan vägleda och introducera till verken
 • Ett lagom antal konstverk som kompletterar varandra och som man upptäcker med olika sinnen
 • En värd som kan förbereda på ljud, ljus och anda saker som kan överraska
 • Förbered så att man på alternativa sätt kan komma nära verk för att känna, lukta, se


resonans_musik_01
(Foto: Iscensättning koncert. Fotograf Leia Lette.)


resonans_banner_x3

För att målgruppen enkelt ska kunna kommunicera till anhöriga, vänner och personal om vad de har sett och varit med om behövs material, en dokumentation. Besökaren ska kunna kommunicera vad man har sett även utan tal, i sin enklaste form behövs bilder som stöd för samtal.

Flera av besökarna på RESONANS fotade i utställningen för sina digitala dagböcker. Det är viktigt att denna möjlighet finns, att besökarna vet att det är tillåtet att fota för eget bruk. Ett enkelt sätt att erbjuda dokumentation som en arrangör kan göra är att dela ut vykort med bilder på konsten, eventuellt med en kort text om vad man har upplevt och länkar till hemsidor där mer material finns att ladda ner och använda.