resonans_start


Vintern 2021 genomförde Professor Apa, tillsammans med Stockholms fritidsutvecklare, en pilotstudie för att undersöka hur personer med flerfunktionsnedsättningar kan få ökad tillgänglighet till konstscenen. Det genomfördes med en (corona-säkrad) utställning, en konsert och flera djupintervjuer. Här samlar vi våra erfarenheter, välkomna!


resonans_meny_konst Utställningen

resonans_remsa_musikKonsert

resonans_remsa_tips Tips och erfarenheter

resonans_remsa_material Nedladdning av material och videoProjektet drevs med stöd från Kulturrådet.