resonans_LOGO_3

Resonans är ett begränsat pilot-projekt för att undersöka hur vi kan arbeta med konst för personer med flerfunktionsnedsättningar.
Stockholms fritidsutvecklare kontaktade föreningen Professor Apa 2019 för att undersöka hur vi kan skapa konstprojekt
för personer med flerfunkttionsnedsättningar. Projektet finansieras av
Kulturrådet och vi driver det med stöd av Händelseriket.
OBS: Utställningen och koncerten skjuts upp, press. till november 2020.


logo_remsa