PROFESSOR APA
Professor Apa är en ideell förening som verkar för att öka tillgängligheten till konst, för och med alla. Vi drivs alltså av ett engagemang för konst och demokrat, med barn och unga i centrum.
Vår första satsning var projektet
Fakulteten. Det drevs i begränsad form hösten 2019 och målet var att det ska utvecklas i Stockholms län under åren som kommer. Under vintern 2020 startar vi även projektet Resonans för att öka tillgängligheten till konst för personer med flerfunktionsnedsättningar.
Professor Apa bildades för att denna sortens satsningar ska kunna ske långsiktigt, med de konstellationer som lämpar sig för de individuella situationerna.
Vi fokuserar särskilt på Stockholms län men samverkar även med initiativ i övriga Sverige.
VÅRA SAMARBETEN
Syftet med denna förening är att drivna aktörer ska kunna samarbeta opolitiskt över kommungränser och mellan bildningsförbund.
Arbetets bärande aktörer är främst
Inuti, Medis 5, Stockholms fritidsutvecklare och Kulturhuset Dieselverkstaden. I nätverket ingår bl.a. skolor och särskolor, Pensionärsgrupper, Drömlokalen, Stockholm stads kultur och idrottsförvaltning, Utopia, Zirkus Loko-motiv och många fler.


remsa_logor3PROJEKTPLAN
Professor Apa bygger flera projekt parallellt under 2019: Bl.a. ska Fakulteten (se mer HÄR) växa under 2020; Vi inleder ett samarbete med Stockholms fritidsutvecklare med konst för personer med flerfunktionsvariationer (se mer HÄR); Och vi har under en längre period undersökt möjligheterna för en barnkonstbiennal i Stockholms län (se mer HÄR).PROFESSOR APAS STYRELSE
Po Hagström (Ordförande) har som konstnär, curator och konsult sedan 2007 drivit flera projekt som syftat till att öka tillgänglighet och demokrati. Han har ansvarat för flera projekt där barn, unga och konstnärer med olika funktionsvariationer samarbetat. 2016-2017 utvecklade han ett mentorskap för att personer med olika funktionsvariationer skulle kunna skapa på egna villkor.
Nanna Leth (Kassör) har som konstsekreterare i Nacka kommun ägnat de senaste tio åren åt att göra den offentliga konsten och konsthallens verksamhet mer tillgänglig för barn och unga. Målet har varit att konsten ska ha samma tyngd och relevans som tidigare, men att barn ska kunna ta del av den på egna villkor. Detta har bidragit till Professor Apas stora satsning Fakulteten.
Helene Burmeister (Sekreterare) har ansvarat för konsten i flera kommuner. Hon har bl.a. initierat en satsning för att barn och unga i Sollentuna kommun ska sätta sin prägel på den blivande stadsparken. Engagemanget i långsiktiga kultursatsningar över kommungränserna har lett till att Hélene deltar i etableringen av Professor Apa.

Board3

ÖVRIGT
Professor Apa är en ideell förening.
Organisationsnummer: 802513-8689