PROFESSOR APAS VERKSAMHET
Professor Apa är en ideell förening som verkar för att öka tillgängligheten till konst, för och med alla. Vi drivs alltså av ett engagemang för konst och demokrat, med barn och unga i centrum. Vi fokuserar särskilt på Stockholms län men samverkar även med initiativ i övriga Sverige.
Vår första satsning var pilotprojektet
Fakulteten hösten 2019. Under vintern 2020 inledde vi projektet Resonans för att öka tillgängligheten till konst för personer med flerfunktionsnedsättningar. Detta skulle ha genomförts under mars månad 2020, men pga Corona-krisen tvingades vi skjuta upp detta på obestämd tid. Professor Apa bildades för att denna satsningar som dessa ska kunna ske långsiktigt, med de konstellationer som lämpar sig för de individuella situationerna. Mars 2020 inleder vi även det treåriga projektet Fakulteten, tillsammans med Inuti och Medis 5. Vi utverkar lösningar för hur arbetet ska utvecklas under Carina-krisen nu under våren/ sommaren 2020.


VÅRA SAMARBETEN
Syftet med denna förening är att drivna aktörer ska kunna samarbeta opolitiskt över kommungränser och mellan bildningsförbund.
Arbetets bärande aktörer är främst Stockholms fritidsutvecklare,
Inuti, Medis 5, Stockholms fritidsutvecklare och Kulturhuset Dieselverkstaden. I nätverket ingår bl.a. skolor och särskolor, Pensionärsgrupper, Drömlokalen, Utopia, Zirkus Loko-motiv och många fler.


PROFESSOR APAS STYRELSE
Professor Apas styrelse genomgår fn en omstrukturering, där roller omfördelas och nya medlemmar enrolleras. Vi kommer uppdatera denna information under maj månad, 2020.

Board3

ÖVRIGT
Professor Apa är en ideell förening.
Organisationsnummer: 802513-8689

Post och fakturerings -adress:
Professor Apa
C/o Po Hagström
Trädskolevägen 22
120 48 Enskede gård


KONTAKT
Ni kan använda vårt kontaktformulär HÄR