Styrelsen sammankallas

Idag hölls det första formella mötet i Professor Apa.
Stadgar, styrelse och målsättning för 2018 är klara.

© 2018 Professor Apa