Förutsättningarna stärks

fakulteten_mindmap
Under hösten 2017 har vi arbetat fram ett starkt nätverk för Professor Apa's första projekt Fakulteten.
© 2018 Professor Apa