Välkommen till Professor Apa

Vi är en ideell förening som samlar olika aktörer i Stockholms län för att stärka konstlivet för grupper som har begränsad tillgång till kultur.
Vi har ett särskilt fokus på barn och unga och arbetar även med personer med funktionsvariationer.

På höstlovet 2019 genomförde vi projektet Fakulteten i liten skala. Konstnärer från
Inuti och Medis 5 drev öppna workshops för barn på Dieselverkstaden och arbetet resulterade i en utställning.
Vi inleder också ett samarbete med
Stockholms fritidsutvecklare med konst för personer med flerfunktionsnedsättningar.

Under hösten har vi även inlett vår större satsning på
Fakulteten och hoppas kunna inleda det i början av 2020. Vi deltar även med begränsade insatser i olika delar av vårt nätverk, som t.ex. föreläsningar och kunskapsöverföring – alltid med fokus på den tillgängliga kulturen.
Välkomna!