Professor Apa är en ideell förening med det självpåtagna uppdraget att öka tillgängligheten till konst, för och med alla, med fokus på Stockholms län. Professor Apa verkar därigenom både för konsten och demokratin.
Vår första satsning är projektet Fakulteten. Avsikten är att det ska inledas våren 2018 och sedan verka i tre av Stockholms kommuner under tre år framåt. Därefter ska Fakulteten ändra form och både involvera fler kommuner i Stockholms, samt sprida de erfarenheter och metoder som genererats genom övriga Sverige.
Professor Apa bildades för att denna sortens satsningar ska kunna ske långsiktigt, i de konstellationer som lämpar sig för situationen.
Board2

PROFESSOR APAS STYRELSE

Po Hagström
Ordförande

Som konstnär, curator och konsult har Po sedan 2007 drivit flera projekt som syftat till att öka tillgänglighet och demokrati. Han har ansvarat för flera projekt där barn, unga och konstnärer med olika funktionsvariationer samarbetat. 2016-2017 utvecklade han ett mentorskap för att personer med olika funktionsvariationer skulle kunna skapa på egna villkor. Det är erfarenheter som dessa han tar med till Professor Apa.Nanna Leth
Kassör
Nanna har som konstsekreterare i Nacka kommun ägnat de senaste tio åren åt att göra den offentliga konsten och konsthallens verksamhet mer tillgänglig för barn och unga. Målet har varit att konsten ska ha samma tyngd och relevans som tidigare, men att även barn ska kunna ta del av den på egna villkor. Detta har lett fram till Nannas nya satsning, Fakulteten, som blir Professor Apas första stora projekt.


Helene Burmeister
Sekreterare
Helene har ansvarat för konsten i flera kommuner. Idag är hon Kultur och ungdomschef i Sollentuna kommun och har bl.a. initierat en satsning för att barn och unga i kommunen ska sätta sin prägel på den blivande stadsparken. Engagemanget i långsiktiga kultursatsningar över kommungränserna har lett till att Helene deltar i etableringen av Professor Apa.
ÖVRIGT
Professor Apa är en ideell förening.
Organisationsnummer: 802513-8689

© 2018 Professor Apa