Välkommen till vår hemsida

Välkomna till vår hemsida.
Här kommer vi publicera information om våra verksamheter under 2018.

Styrelsen sammankallas

Idag hölls det första formella mötet i Professor Apa.
Stadgar, styrelse och målsättning för 2018 är klara.

Förutsättningarna stärks

fakulteten_mindmap
Under hösten 2017 har vi arbetat fram ett starkt nätverk för Professor Apa's första projekt Fakulteten.
© 2018 Professor Apa